Šiaulių moksleivių namai

Kiekvienas atras savo talentą.

Vadovas

LAIKINAI EINANTI DIREKTORIAUS PAREIGAS IRENA ŠLIUŽELIENĖ

 

 

 

 

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: moksleiviunamai@splius.lt

Darbo laikas:
I-V    7.30 – 11.30
 
Kvalifikacija: III vadybinė kvalifikacinė kategorija. 
 
  • Kuria ir įgyvendina Moksleivių namų strategiją.
  • Organizuoja ir koordinuoja Moksleivių namų veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti.
  • Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
  • Plėtoja bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais).
  • Rūpinasi įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
  • Sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia ją Moksleivių namų tarybai aprobuoti.
  • Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius.
  • Vadovauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą.
Informacija atnaujinta — 2018-02-28
Scroll To Top