Šiaulių moksleivių namai

Kiekvienas atras savo talentą.

Veiklos sritys

Dailės ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta 4- 19 metų vaikams ir jaunimui.
Programos aprašymas Programa, skirta vaikams ir jaunimui, norintiems kurti, atrasti save. Dalyvaudami programoje mokiniai tobulins iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas: siūlydami savo sumanymus, juos įgyvendins, originaliai naudos kūrybai pasirinktas medžiagas, turės galimybę prasmingai leisti laiką, gilintis į tai, kas įdomu. Programos paskirtis parodyti ir plėtoti dalykines bei bendrąsias kompetencijas: tenkinti mokinių pažinimo ir lavinimosi poreikius, sudaryti pozityvias sąlygas lavėti individualiems meniniams gebėjimams dailėje, skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, visapusišką (tradicinį ir netradicinį) požiūrį į dailę, lavinti mąstymo lankstumą, kūrybiškumą, bendravimo bei bendradarbiavimo, darbo grupėje įgūdžius.

Technologijų ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta moksleiviams nuo 4 iki 19 m. turiningai užimti laisvalaikį, tenkinti saviraiškos poreikius, mokyti pagarbos kūrybai ir darbinei veiklai.
Programos aprašymas Programos dalyviai išmoks sukurti ir pasigaminti nesudėtingos konstrukcijos drabužius, aksesuarus, žaislus ir juos dekoruoti, panaudodami įvairias technikas ir technologijas (batika, shibori, šilko tapyba, aplikavimas ir kt.), plačiau susipažins su įvairiomis technikomis: veltinio, dekupažo, karpymo iš popieriaus, keramikos, „papjė mašė“, popieriaus plastikos, skrebo ir kt. Programa įgyvendinama per praktinę veiklą kuriant ir gaminant įvairaus sudėtingumo meninius ar buitinius dirbinius. Programos dalyviai išmoks dirbti savarankiškai ir komandoje, padidės savivertė, savo darbus galės ir gebės eksponuoti parodose, pristatyti konkursuose ir renginiuose

Muzikinio ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programos dalyviai 4-19 vaikai ir jaunimas.
Programos aprašymas Programa skirta vaikams ir jaunimui, norintiems dalyvauti muzikinėje veikloje, ieškantiems savirealizacijos dainuojant, muzikuojant, kuriant, dalyvaujant kultūriniame šalies gyvenime, ketinantiems gilinti žinias ir gebėjimus šioje srityje, siekiantiems įgyti lyderystės įgūdžių koncertinės veiklos organizavime.

Saviraiškos ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta 4-19 metų vaikams ir jaunimui.
Programos aprašymas Programa orientuota į vaikų ir jaunimo saviraiškos tenkinimą, suteikiant jiems papildomų dalykinių bei bendrųjų kompetencijų, skirta tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi poreikius. Ugdant ir plėtojant mokinių kompetencijas, siekiama formuoti asmenį, gebantį aktyviai, sėkmingai bei kūrybiškai veikti bendraamžių tarpe ir visuomenėje. Numatomos veiklos: edukaciniai užsiėmimai, programų, kalendorių kūrimas, teminės popietės, literatūriniai skaitymo skatinimo renginiai, susitikimai su įžymiais šiauliečiais, kilnojamosios parodos, įvairių (tradicinių, asmeninių) švenčių organizavimas, kūrybiniai projektai ir kt.

Teatrinio ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta 4-19 metų mokiniams.
Programos aprašymas Tenkinti mokinių užimtumą per teatrinę raišką. Teatro programa suteiks mokiniams galimybių mokytis apie teatrą, per teatrą ir dėl teatro meno, įgyti pagrindinių apibendrintų žinių, gebėjimų, nuostatų, t.y. kompetencijų, kurios galėtų būti pritaikomos daugelyje socialinio kultūrinio gyvenimo sričių ir būti tobulinamos tęsiant mokymąsi toliau.

Choreografijos ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta 4-19 metų vaikams ir jaunimui.
Programos aprašymas Programa skirta vaikams ir jaunimui tenkinti prigimtinį poreikį judėti, atskleisti ir plėtoti kūrybines galias, ugdant meninę ir estetinę kompetenciją, suteikiant dorinės brandos pradmenis, per šokį padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės ir visuomenės gyvenimą. Programa orientuota į ugdytinio turiningą laisvalaikio praleidimą, siekiant, kad šokiai vaikui, paaugliui, jaunuoliui taptu mėgstamu užsiėmimu, galimybe ne tik išmokti šokti, bet ir atsipalaiduoti, pailsėti nuo rūpesčių ir kasdieninės rutinos, bei gerai praleisti laiką smagioje bendraminčių kompanijoje.

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS:
CHOREOGRAFIJOS UGDYMO PROGRAMOS
Šokių studija „Linksmosios pėdutės“ 
mokytoja Daina Svirskytė
Choreografinio ugdymo programa
   
Šiuolaikinių šokių kolektyvas „Asorti“
mokytoja Vilma Račkauskienė
Choreografinio ugdymo programa
   
Sportinių šokių klubas „Šiaulių volta“
mokytoja Birutė Malinauskienė 
Choreografinio ugdymo programa
   
Sportinių šokių klubas „Svingas“
mokytojas Valdas Bytautas 
Choreografinio ugdymo programa
   
MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS
Muzikos studija „En-den-du“
mokytoja Stanislava Rusevičienė
Muzikinio ugdymo programa
   
Muzikos studijos „En-den-du
mokytoja Laura Dudnikienė
Muzikinio ugdymo programa
   
Mergaičių ansamblis
mokytoja Virginija Puronienė
Muzikinio ugdymo programa
   
Vaikų pop grupė „Lollipop“
mokytoja Eglė Norkutė
Muzikinio ugdymo programa
   
Pop grupė „Poco a poco“
mokytojas Ramūnas Mikalauskas
Muzikinio ugdymo programa
   
Gitaros ir dainavimo studija „Diemedėlis“
mokytoja Valerija Berteškienė
Muzikinio ugdymo programa
   
Vokalinis-instrumentinis ansamblis
„Mozaika“

mokytoja Vilma Valiukienė
Muzikinio ugdymo programa
   
TEATRINIO UGDYMO PROGRAMOS
Vaikų ir jaunimo teatro studija
„Kompanija šauni“

mokytoja Dalė Dargienė
Teatrinio ugdymo programa
   
Vaikų ir jaunimo teatro studija
„Kompanija šauni“

mokytojas Virginijus Dargis
Teatrinio ugdymo programa
   
Vaikų ir jaunimo teatro studija „Bildukas“
mokytoja Danguolė Galinienė
Teatrinio ugdymo programa
   
DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ UGDYMO PROGRAMOS
Dailiųjų amatų būrelis
mokytoja Akvilina Čėsnienė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
   
Meninio konstravimo būrelis
mokytoja Violeta Tarandienė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
   
Taikomosios dailės  būrelis
mokytoja Laima Andruškevičienė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
   
Dailės studija
mokytoja Jolita Udrienė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
   
Dailės būrelis
mokytoja Daiva Dominauskienė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
   
Kūrybiškumo ugdymo studija „Deko“
mokytoja Daiva Dominauskienė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
   
Kūrybinės raiškos studija „Skrydis“
mokytoja Jūratė Gricienė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
   
Dailės-dizaino studija
mokytoja Vilma Ptašinskienė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
   
Mados ir elegancijos studija „Žavesys“
mokytoja Vilma Ptašinskienė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
   
Kūrybinio ugdymo studija „Odinukas“
mokytoja Afroditė Navickienė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
Rūbų dizaino studija
mokytoja Solveiga Sirvydė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
   
SAVIRAIŠKOS UGDYMO PROGRAMOS
Maironiečių būrelis
mokytoja Aldona Margienė
 Saviraiškos ugdymo programa
Būrelis „Aukime, kurkime, svajokime“
mokytoja Aldona Margienė
Saviraiškos ugdymo programa
Jaunųjų žurnalistų būrelis
mokytoja Sigita Statkienė
Saviraiškos ugdymo programa
Jaunųjų dviratininkų būrelis
mokytoja Solveiga Bugienė
 Saviraiškos ugdymo programa
Mados teatras „Mūza“ (dailės – dizaino grupė)
mokytoja Daiva Rozgaitė – Udrienė
Saviraiškos ugdymo programa
Mados teatras „Mūza“ 
mokytoja Laura Pikelienė
 Saviraiškos ugdymo programa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Informacija atnaujinta — 2018-08-08
Scroll To Top