Šiaulių menų mokykla

Mokytoja – Vilma Ptašinskienė

Dailės – dizaino dalykas apima mokinių kūrybinį darbą su įvairiomis medžiagomis, klasikinėmis ir šiuolaikinėmis technikomis, tradicinėmis ir naujomis priemonėmis, naujų daiktų, objektų, meno kūrinių kūrimą, jų analizę ir interpretaciją.

Tikslai:

Sudaryti palankias sąlygas realizuoti savo gabumus;
Suteikti dailės ir dizaino suvokimo pagrindus;
Ugdyti fantaziją, emocionalumą, kolektyviškumo jausmą, dirbant grupelėje, tačiau išliekant individualiu kūrėju;
Lavinti gebėjimą vizualiai reikšti mintis, emocijas įvairiomis priemonėmis, jas derinti tarpusavyje;
Skatinti norą kurti, ieškoti naujų vaizdavimo būdų.

Mokomės:

Kurti trimatį vaizdą dvimatėje plokštumoje;
Per įvairias raiškos priemones perteikti savo kūrybines idėjas;
Įvairių dailės technikų galimybes;
Kurti maketus, tyrinėsime formos ir medžiagos santykį.
Palyginti dailės žanrus, ieškosime dailės kūrinių artimiausioje aplinkoje;
Įžvelgti spalvų, linijų, erdvinių formų, ritmo įvairovę ir jų darną gamtoje, daiktinėje aplinkoje;
Pagrįsti savo nuomonę vertinant draugų darbus.

Dalyvausime įvairiuose meniniuose projektuose, parodose, bendrausime su bendraamžiais, organizuosime išvykas.

Mokinių amžius nuo 7 iki 17 metų. 

Užsiėmimai vyksta:

Pirmadieniais ir trečiadieniais

12.30 – 14.25, Šiaulių „Sandoros“ progimnazija (K.Korsako 8)

15.00 – 17.35, Menų mokykla (Aušros al.52)

Antradieniais ir ketvirtadieniais:

13.00 – 14.55, Šiaulių „Sandoros“ progimnazija (K.Korsako 8)


Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/siauliu2/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/siauliu2/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: content in /home/siauliu2/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 137