Facebook


Envelope


Phone-square-alt

https://youtu.be/nmwTT-7Vk6M

Mokytoja – Vilma Ptašinskienė

Dailės – dizaino dalykas apima mokinių kūrybinį darbą su įvairiomis medžiagomis, klasikinėmis ir šiuolaikinėmis technikomis, tradicinėmis ir naujomis priemonėmis, naujų daiktų, objektų, meno kūrinių kūrimą, jų analizę ir interpretaciją.

Tikslai:

Sudaryti palankias sąlygas realizuoti savo gabumus;
Suteikti dailės ir dizaino suvokimo pagrindus;
Ugdyti fantaziją, emocionalumą, kolektyviškumo jausmą, dirbant grupelėje, tačiau išliekant individualiu kūrėju;
Lavinti gebėjimą vizualiai reikšti mintis, emocijas įvairiomis priemonėmis, jas derinti tarpusavyje;
Skatinti norą kurti, ieškoti naujų vaizdavimo būdų.

Mokomės:

Kurti trimatį vaizdą dvimatėje plokštumoje;
Per įvairias raiškos priemones perteikti savo kūrybines idėjas;
Įvairių dailės technikų galimybes;
Kurti maketus, tyrinėsime formos ir medžiagos santykį.
Palyginti dailės žanrus, ieškosime dailės kūrinių artimiausioje aplinkoje;
Įžvelgti spalvų, linijų, erdvinių formų, ritmo įvairovę ir jų darną gamtoje, daiktinėje aplinkoje;
Pagrįsti savo nuomonę vertinant draugų darbus.

Dalyvausime įvairiuose meniniuose projektuose, parodose, bendrausime su bendraamžiais, organizuosime išvykas.

Mokinių amžius nuo 7 iki 17 metų. 


12006592_852991541486672_1838208234466927207_o
12651316_921798037939355_5090526170253189211_n
12814651_937804526338706_6834825753624824431_n
33457349_1707552169363934_6266307484718202880_n
118764221_1066297753768339_3233973917185304715_n
119073883_3268105796641889_7330672984999897550_n
120024859_3305579016227900_4501245694863103416_n
120027212_3305579169561218_2790303568109653595_n
120062722_3305579222894546_8974999955777359238_n
121635297_3375348325917635_7333889393813525619_n
121678473_3375348455917622_172855280454129991_n
122257242_3392744820844652_6516571343277481759_n
122675716_3406575429461591_7420581403505085335_n
122678544_3406575726128228_2985182866712506859_n
122684442_3406575359461598_5637350734489727118_n
DSC_0259
DSC_1024
DSC_7497
IMG_7133

Previous
Next