Šiaulių menų mokykla

Kiekvienas atras savo talentą…

DĖL LAISVOS TEATRO MOKYTOJO DARBO VIETOS

DĖL LAISVOS TEATRO MOKYTOJO DARBO VIETOS

2019_Teatro mokytojas

DĖL LAISVOS TEATRO MOKYTOJO DARBO VIETOS

 Mokykla: Šiaulių moksleivių namai, Aušros alėja 52, LT-76236 Šiauliai, tel. (8 41)  52 36 87

Pareigybė: teatro mokytojas

Darbo krūvis: 24 kontaktinės valandos per savaitę

Darbo sutartis: neterminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai: pedagogo kvalifikacija, aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;   

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:                 

 – prašymą dalyvauti atrankoje;

 – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 – išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

– pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (reikalavimas nustatytas Lietuvos  Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

– Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją 

(jeigu neturi pedagogo kvalifikacijos) arba įsipareigoti per vienus metus

  nuo darbo mokytoju pagal neformaliojo švietimo programas pradžios

 išklausyti švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir

 psichologinių žinių kursą;

 – gyvenimo aprašymą (CV);

– galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.        

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis

Data iki kada pateikiami dokumentai: 2019-05-17 imtinai

Atrankos diena: 2019-05-20, 14 val.

Dokumentus galima pristatyti: Dokumentus pateikti pagal patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011-09-15 įsakymo Nr. V-1680 tvarką: asmeniškai – į mokyklos raštinę, adresu: Aušros alėja 52, Šiauliai, nuo 8.30 val. iki 12.00 val., nuo 13.00 val. iki 16.30 val.; siųsti registruotu laišku, adresu: Aušros alėja 52, LT-76236 Šiauliai; siųsti el. paštu, adresu moksleiviunamai@splius.lt Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Informacija teikiama: tel. (8 41)  52 36 87, el. p. moksleiviunamai@splius.lt

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

2019 m. gegužės 17 d. kiekvienam pretendentui bus praneštas laikas atvykti į atranką ir atrankos vieta.

Scroll To Top