Šiaulių menų mokykla

Kiekvienas atras savo talentą…

DĖL LAISVOS TEATRO MOKYTOJO DARBO VIETOS

DĖL LAISVOS TEATRO MOKYTOJO DARBO VIETOS

Mokykla: Šiaulių menų mokykla,  Aušros alėja 52, LT-76236 Šiauliai, tel. (8 41)  52 36 87

Pareigybė: teatro mokytojas

Darbo krūvis: 24 kontaktinės valandos per savaitę

Darbo sutartis: neterminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai:pedagogo kvalifikacija, aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;   

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:                 

                                            – prašymą dalyvauti atrankoje;

                                           – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

                                           – išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

                                           – pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (reikalavimas nustatytas Lietuvos  Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

                                            – Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją 

(jeigu neturi pedagogo kvalifikacijos).

                                           – gyvenimo aprašymą (CV);

                                           – galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos  būdas: pokalbis

Data iki kada pateikiami dokumentai:  2019-10-08 imtinai

Atrankos diena:  2019-10-10, 14 val.

Dokumentus galima pristatyti:

Dokumentus pateikti pagal patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011-09-15 įsakymo Nr. V-1680 tvarką:

asmeniškai – į mokyklos raštinę, adresu: Aušros alėja 52, Šiauliai, nuo 8.30 val. iki 12.00 val., nuo 13.00 val. iki 16.30 val.;

siųsti registruotu laišku, adresu: Aušros alėja 52, LT-76236 Šiauliai;

siųsti el. paštu, adresu info@menum.lt

Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Informacija teikiama: tel. (8 41)  52 36 87, el. p. info@menum.lt

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

2019 m. spalio 8 d. kiekvienam pretendentui bus praneštas laikas atvykti į atranką ir atrankos vieta.

Scroll To Top