2021 m. gruodžio 14 d. direktorius Kęstutis Šaltis atostogaus. Atostogų metu direktorių pavaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Masiulienė (tel. 861211325)