Šiaulių menų mokykla

Kiekvienas atras savo talentą…

Jaunųjų žurnalistų būrelis

Mokytoja – Sigita Statkienė
2Jei esi aktyvus, mėgsti visur dalyvauti, turi savo nuomonę ir nori ją išreikšti, tuomet šis būrelis būtent tau. Jaunųjų žurnalistų būrelis 12-18 m. jaunimui (5-12 kl.). Čia susirinkę ieškome įdomių jaunimui temų, jas gvildename, domimės ir reiškiame savo nuomonę. Supažindiname mokinius su žurnalistinio darbo pradmenimis. Mūsų būrelyje sudaromos sąlygos imti interviu, rašyti straipsnius, parodyti savus sugebėjimus rašant straipsnius menų mokyklos internetiniame puslapyje, miesto, respublikiniuose spaudos leidiniuose.

Moksleiviai, išklausę visą programos kursą, aktyviai dalyvavę užsiėmimuose, atlikę praktinius darbus  žinos pagrindinius žurnalistikos terminus, gebės parašyti žinutę, interviu, reportažą ir kt., žinos korektūros ženklus ir mokės jais naudotis, pasinaudodami informacinėmis technologijomis  rašys įvairius straipsnius, gebės panaudoti skaitymo, rašymo,  konspektavimo įgūdžius. Įgis bendravimo kultūros, kalbos kultūros pagrindų. Tikimasi, kad praktikos metu moksleiviai palaipsniui įgis profesionalių žurnalisto įgūdžių ir pasirinks vieną artimesnę visuomeninio gyvenimo sritį, praplės savo akiratį. Mokslo metų pabaigoje gaus  jaunojo žurnalisto pažymėjimą.

Organizuosime, vykdysime  ir dalyvausime respublikiniuose ir  tarptautiniuose projektuose.

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2020-08-26
Scroll To Top