Šiaulių moksleivių namai

Kiekvienas atras savo talentą.

Jaunųjų žurnalistų būrelis

Mokytoja – Sigita Statkienė
 

TIKSLAI

 • skatinti domėjimąsi profesionaliąja žurnalistika;
 • supažindinti su žurnalisto profesine etika ir teise;
 • suteikti žinių apie informacijos rinkimo metodus, informacinius žanrus;
 • mokyti rinkti informaciją;
 • mokyti suvokti viešai skelbtinos informacijos vertę, parašyti informaciją taisyklinga kalba;
 • skatinti mokinius imtis atsakomybės už mokymąsi;
 • ugdyti mokinių kūrybiškumą, sudaryti sąlygas saviraiškai.

Jei esi aktyvus, mėgsti visur dalyvauti, turi savo nuomonę ir nori ją išreikšti, tuomet šis būrelis būtent tau. Jaunųjų žurnalistų būrelis 12-18 m. jaunimui (5-12 kl.). Čia susirinkę ieškome įdomių jaunimui temų, jas gvildename, domimės ir reiškiame savo nuomonę. Supažindiname mokinius su žurnalistinio darbo pradmenimis. Mūsų būrelyje sudaromos sąlygos imti interviu, rašyti straipsnius Moksleivių namų laikraščiui „Laisvoji popietė“, parodyti savus sugebėjimus rašant straipsnius Moksleivių namų internetiniame portale, miesto, respublikiniuose spaudos leidiniuose.

2

 

 

 

 

MOKOME

Moksleiviai, išklausę visą programos kursą, aktyviai dalyvavę užsiėmimuose, atlikę praktinius darbus, leidę Moksleivių namų laikraštį, pildę Moksleivių namų el. svetainės naujienas:

 • žinos pagrindinius žurnalistikos terminus;
 • gebės parašyti žinutę, interviu, reportažą ir kt.;
 • žinos korektūros ženklus ir mokės jais naudotis;
 • leisdami Moksleivių namų laikraštį „Laisvoji popietė”, moksleiviai gebės susirasti medžiagą, išsirinks svarbiausią informaciją ir idėjas, privalės tinkamai panaudoti skaitymo ir formuosis konspektavimo įgūdžius, pasitelkdami informacinę technologiją;
 • įgis bendravimo kultūros, kalbos kultūros pagrindų;
 • tikimasi, kad praktikos metu moksleiviai palaipsniui įgis profesionalių žurnalisto įgūdžių ir pasirinks vieną artimesnę visuomeninio gyvenimo sritį, praplės savo akiratį.
 • mokslo metų pabaigoje gaus  jaunojo žurnalisto pažymėjimą.

Organizuosime, vykdysime  ir dalyvausime respublikiniuose ir  tarptautiniuose projektuose.

2018-2019 m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2018-10-15
Scroll To Top