Šiaulių menų mokykla

Kiekvienas atras savo talentą…

Jaunųjų žurnalistų būrelis

Mokytoja – Sigita Statkienė
2

TIKSLAI

 • skatinti domėjimąsi profesionaliąja žurnalistika;
 • supažindinti su žurnalisto profesine etika ir teise;
 • suteikti žinių apie informacijos rinkimo metodus, informacinius žanrus;
 • mokyti rinkti informaciją;
 • mokyti suvokti viešai skelbtinos informacijos vertę, parašyti informaciją taisyklinga kalba;
 • skatinti mokinius imtis atsakomybės už mokymąsi;
 • ugdyti mokinių kūrybiškumą, sudaryti sąlygas saviraiškai.

Jei esi aktyvus, mėgsti visur dalyvauti, turi savo nuomonę ir nori ją išreikšti, tuomet šis būrelis būtent tau. Jaunųjų žurnalistų būrelis 12-18 m. jaunimui (5-12 kl.). Čia susirinkę ieškome įdomių jaunimui temų, jas gvildename, domimės ir reiškiame savo nuomonę. Supažindiname mokinius su žurnalistinio darbo pradmenimis. Mūsų būrelyje sudaromos sąlygos imti interviu, rašyti straipsnius Moksleivių namų laikraščiui „Laisvoji popietė“, parodyti savus sugebėjimus rašant straipsnius Moksleivių namų internetiniame portale, miesto, respublikiniuose spaudos leidiniuose.

MOKOME

Moksleiviai, išklausę visą programos kursą, aktyviai dalyvavę užsiėmimuose, atlikę praktinius darbus, leidę Moksleivių namų laikraštį, pildę Moksleivių namų el. svetainės naujienas:

 • žinos pagrindinius žurnalistikos terminus;
 • gebės parašyti žinutę, interviu, reportažą ir kt.;
 • žinos korektūros ženklus ir mokės jais naudotis;
 • leisdami Moksleivių namų laikraštį „Laisvoji popietė”, moksleiviai gebės susirasti medžiagą, išsirinks svarbiausią informaciją ir idėjas, privalės tinkamai panaudoti skaitymo ir formuosis konspektavimo įgūdžius, pasitelkdami informacinę technologiją;
 • įgis bendravimo kultūros, kalbos kultūros pagrindų;
 • tikimasi, kad praktikos metu moksleiviai palaipsniui įgis profesionalių žurnalisto įgūdžių ir pasirinks vieną artimesnę visuomeninio gyvenimo sritį, praplės savo akiratį.
 • mokslo metų pabaigoje gaus  jaunojo žurnalisto pažymėjimą.

Organizuosime, vykdysime  ir dalyvausime respublikiniuose ir  tarptautiniuose projektuose.

2018-2019 m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2019-09-23
Scroll To Top