Šiaulių menų mokykla

Kiekvienas atras savo talentą…

KOVO 11 DIENA MOKSLEIVIŲ NAMUOSE

KOVO 11 DIENA MOKSLEIVIŲ NAMUOSE

Kovo 10 d. Šiaulių moksleivių namų mokiniai prisijungė prie Pilietinės iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“, taip paminėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-erių metų sukaktį. Prisimindami, kad Kovo 11-oji – tai naujas kelias, naujos istorijos kūrimo atspirties taškas, mokiniai dalyvavo viktorinoje „Šalis ta – Lietuva vadinas“, plakate rašė linkėjimus Lietuvai, klausė ištraukų iš Lietuvos mokinių rašinių apie Lietuvą . Šventės vedančiosios supažindino su skulptoriaus Juozo Zikaro medaliu, išlietu iš bronzos, papuoštu laisvę vaizduojančiu simboliu – „Laisvės“ statulos motyvu, kurį Monetų namai išleido 25 – erių metų sukakties progai atminti. Renginyje dalyvavo Šiaulių skyriaus sąjūdžio pirmininkas Algirdas Kulikauskas, kuris mokiniams įdomiai papasakojo, kodėl mums, Lietuviams, tokia svarbi ši šventė. Mokiniai svečiui uždavė daug įdomių klausimų, juk ne kiekvieną dieną turi tokią galimybę pabendrauti su žmogumi, gyvai dalyvavusiu šalies atgimime.

Maironiečių būrelio mokiniai ir jų mokytoja, šventės organizatorė, Aldona Margienė., dalyvius apdovanojo Draugystės apyrankių pynėmis. Renginys padėjo suvokti mokiniams laisvės svarbą, jos būtinybę tautai.

Scroll To Top