Paslaugų kainoraštis:

Atlyginimas už teikiamą neformalųjį švietimą Menų mokykloje yra mokamas vadovaujantis  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“:

Muzikinio ugdymo programa – 5 Eur;

Teatrinio ugdymo programa – 5 Eur;

Choreografijos ugdymo programa – 5 Eur;

Sportinio ugdymo programa – 5 Eur;

Dailės ugdymo programa – 5 Eur;

Technologijų ugdymo programa – 5 Eur;

Pilietinio ugdymo programa – 5 Eur.

Saugaus eismo ugdymo programa – 5 Eur.

Medijų ugdymo programa – 5 Eur.

Mokinių priėmimas:

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

Prašymas dėl priėmimo:

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

Prašymas dėl atleidimo nuo atlyginimo:

PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO ATLYGINIMO

ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOJE TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR KITŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ELEKTRONINĖS APSKAITOS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS