Šiaulių moksleivių namai

Kiekvienas atras savo talentą.

Paslaugos

  • PASLAUGŲ KAINORAŠTIS
  • MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA
  • PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO
  • PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO ATLYGINIMO
  • ATLYGINIMO UŽ ĮSTAIGOJE TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
  • NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR KITŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ELEKTRONINĖS APSKAITOS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Atlyginimas už teikiamą neformalųjį švietimą Moksleivių namuose yra mokamas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-123 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. A-1235 redakcija) „Dėl ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių nustatymo“:

Muzikinio ugdymo programa – 4 Eur;

Teatrinio ugdymo programa – 4 Eur;

Choreografijos ugdymo programa – 4 Eur;

Sportinio ugdymo programa – 4 Eur;

Dailės ugdymo programa – 4 Eur;

Technologijų ugdymo programa – 4 Eur;

Pilietinio ugdymo programa – 4 Eur.

Saugaus eismo ugdymo programa – 4 Eur.

Medijų ugdymo programa – 4 Eur.

Informacija atnaujinta — 2019-05-10
Scroll To Top