Dailės
ir technologijų

Muzikinio ugdymo

Saviraiškos

Šokio

Teatrinio ugdymo

Neformaliojo vaikų švietimo programos:

Dailės ugdymo programa

Programa skirta 4- 19 metų vaikams ir jaunimui.

Programa, skirta vaikams ir jaunimui, norintiems kurti, atrasti save. Dalyvaudami programoje mokiniai tobulins iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas: siūlydami savo sumanymus, juos įgyvendins, originaliai naudos kūrybai pasirinktas medžiagas, turės galimybę prasmingai leisti laiką, gilintis į tai, kas įdomu. Programos paskirtis parodyti ir plėtoti dalykines bei bendrąsias kompetencijas: tenkinti mokinių pažinimo ir lavinimosi poreikius, sudaryti pozityvias sąlygas lavėti individualiems meniniams gebėjimams dailėje, skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, visapusišką (tradicinį ir netradicinį) požiūrį į dailę, lavinti mąstymo lankstumą, kūrybiškumą, bendravimo bei bendradarbiavimo, darbo grupėje įgūdžius.

Pagal šią programą dirbantys būreliai: Kūrybinės raiškos studija „Skrydis“ (mokyt. J. Gricienė); Dailės būrelis (mokyt. D. Dominauskienė); Dailės studija (mokyt. J. Udrienė); Taikomosios dailės  būrelis (mokyt. L. Andruškevičienė); Dailės – dizaino studija (mokyt. V. Ptašinskienė).

Technologijų ugdymo programa

Programa skirta moksleiviams nuo 4 iki 19 m. turiningai užimti laisvalaikį, tenkinti saviraiškos poreikius, mokyti pagarbos kūrybai ir darbinei veiklai.

Programos dalyviai išmoks sukurti ir pasigaminti nesudėtingos konstrukcijos drabužius, aksesuarus, žaislus ir juos dekoruoti, panaudodami įvairias technikas ir technologijas (batika, shibori, šilko tapyba, aplikavimas ir kt.), plačiau susipažins su įvairiomis technikomis: veltinio, dekupažo, karpymo iš popieriaus, keramikos, „papjė mašė“, popieriaus plastikos, skrebo ir kt. Programa įgyvendinama per praktinę veiklą kuriant ir gaminant įvairaus sudėtingumo meninius ar buitinius dirbinius. Programos dalyviai išmoks dirbti savarankiškai ir komandoje, padidės savivertė, savo darbus galės ir gebės eksponuoti parodose, pristatyti konkursuose ir renginiuose.

Pagal šią programą dirbantys būreliai: Kulinarijos-konditerijos būrelis „Smagu su smaguriuku“ (mokyt. R. Smagurauskienė); Kūrybiškumo ugdymo studija „Deko“ (mokyt. D. Dominauskienė)Kūrybiškumo ugdymo studija „Menukai“ (mokyt. Z. Balsė); Taikomosios dailės  būrelis (mokyt. L. Andruškevičienė).

Muzikinio ugdymo programa

Programos dalyviai 4-19 vaikai ir jaunimas.

Programa skirta vaikams ir jaunimui, norintiems dalyvauti muzikinėje veikloje, ieškantiems savirealizacijos dainuojant, muzikuojant, kuriant, dalyvaujant kultūriniame šalies gyvenime, ketinantiems gilinti žinias ir gebėjimus šioje srityje, siekiantiems įgyti lyderystės įgūdžių koncertinės veiklos organizavime.

Pagal šią programą dirbantys būreliai: Muzikos studija „En-den-du“ (mokyt. S. Rusevičienė ir mokyt. L. Dudnikienė); Ansamblis „Natos“ (mokyt. V. Puronienė); Vaikų pop grupė „Lollipop“ (mokyt. E. Lebedienė); Pop grupė „Poco a poco“ (mokyt. Ramūnas Mikalauskas); Gitaros ir dainavimo studija
(mokyt. J. Šiupinytė ir mokyt. S. Aleknavičius); Vokalo studija „Muzika kitaip“ (mokyt. V. Bagdonavičiūtė).

Pilietinio ugdymo programa

Programa skirta 4-19 metų vaikams ir jaunimui

Tenkinti mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, supažindinant ir įtraukiant į literatūrinę, kraštotyrinę, kūrybinę veiklą.

Pagal šią programą dirbaKūrybinės raiškos studija „Skrydis“ (mokyt. J. Gricienė).

Saugaus eismo ugdymo programa

Programa skirta 7-14 metų vaikams ir jaunimui.

Programa skiriama formuoti mokinių saugaus elgesio gatvėse ir keliuose įgūdžius, ruošti mokinius dviračių vairuotojais, tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, lavinant gebėjimą kritiškai mąstyti ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje, besikeičiančioje eismo aplinkoje, ugdyti mokinių saugaus eismo kompetencijas. Programos dalyviai: pagilins esamas ir įgis naujų žinių apie saugų eismą; suvoks eismo aplinką ir joje egzistuojančią tvarką, eismo aplinkoje kylančias grėsmes, eismo įvykių priežastis ir pasekmes; gebės taikyti žinomus saugaus eismo modelius ir juos tobulinti atsižvelgiant į besikeičiančią eismo aplinką; kūrybiškai spręs su eismo saugumu susijusias problemas.

Pagal šią programą dirba: Jaunųjų dviratininkų būrelis (mokyt. S. Bugienė)

Teatrinio ugdymo programa

Programa skirta 4-19 metų mokiniams.

Tenkinti mokinių užimtumą per teatrinę raišką. Teatro programa suteiks mokiniams galimybių mokytis apie teatrą, per teatrą ir dėl teatro meno, įgyti pagrindinių apibendrintų žinių, gebėjimų, nuostatų, t.y. kompetencijų, kurios galėtų būti pritaikomos daugelyje socialinio kultūrinio gyvenimo sričių ir būti tobulinamos tęsiant mokymąsi toliau.

 Pagal šią programą dirbantys būreliai: Vaikų ir jaunimo teatro studija „Kompanija šauni“ (mokyt. D. Dargienė ir mokyt. V. Dargis); Teatro studija „Neribotai“ (mokyt. O. Jazdauskaitė-Juozapaitė); Dramos terapijos studija „Kilk aukštyn su teatru” ( mokytoja E. Naimavičienė).

Choreografijos ugdymo programa

Programa skirta 4-19 metų vaikams ir jaunimui.

Programa skirta vaikams ir jaunimui tenkinti prigimtinį poreikį judėti, atskleisti ir plėtoti kūrybines galias, ugdant meninę ir estetinę kompetenciją, suteikiant dorinės brandos pradmenis, per šokį padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės ir visuomenės gyvenimą. Programa orientuota į ugdytinio turiningą laisvalaikio praleidimą, siekiant, kad šokiai vaikui, paaugliui, jaunuoliui taptu mėgstamu užsiėmimu, galimybe ne tik išmokti šokti, bet ir atsipalaiduoti, pailsėti nuo rūpesčių ir kasdieninės rutinos, bei gerai praleisti laiką smagioje bendraminčių kompanijoje.

Pagal šią programą dirbantys būreliai: Baleto ir gimnastikos studija „Linksmosios pėdutės“ (mokyt. D. Svirskytė).

Sportinio ugdymo programa

Programa skirta 4-19 metų vaikams ir jaunimui.

Tenkinti vaikų ir jaunimo grožio supratimo, kultūros, individualumo poreikius. Sudaryti galimybę atskleisti kūrybinius, sugebėjimus ir prigimties menines galias, atskleidžiant gabumus ir formuojant praktinius įgūdžius. Programos tikslas – propaguoti sportinius šokius kaip aktyvaus laisvalaikio praleidimo formą, stiprinančią fizinį pasirengimą, sveikatą ir ugdančią dvasinę darną, sveiką gyvenseną. Programa siekiama: ugdyti vaikų asmenines, fizines, komunikavimo, socialines ir kitas kompetencijas, įtraukiant juos į aktyvią šokių veiklą ir plėtojant prigimtinius gebėjimus; skatinti mokinių norą realizuoti save per šokį; ugdyti ištvermingumą, valią, ryžtingumą, atsakingumą ir kitas savybes, labai svarbias individualiam asmenybės vystymuisi.

Pagal šią programą dirbantys būreliai: Sportinių šokių kolektyvas „Šiaulių volta“ (mokyt. B. Malinauskienė);Sportinių šokių klubas „Svingas“ (mokyt. V. Bytautas).