Šiaulių menų mokykla

Kiekvienas atras savo talentą…

Veiklos sritys

Dailės ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta 4- 19 metų vaikams ir jaunimui.
Programos aprašymas Programa, skirta vaikams ir jaunimui, norintiems kurti, atrasti save. Dalyvaudami programoje mokiniai tobulins iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas: siūlydami savo sumanymus, juos įgyvendins, originaliai naudos kūrybai pasirinktas medžiagas, turės galimybę prasmingai leisti laiką, gilintis į tai, kas įdomu. Programos paskirtis parodyti ir plėtoti dalykines bei bendrąsias kompetencijas: tenkinti mokinių pažinimo ir lavinimosi poreikius, sudaryti pozityvias sąlygas lavėti individualiems meniniams gebėjimams dailėje, skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, visapusišką (tradicinį ir netradicinį) požiūrį į dailę, lavinti mąstymo lankstumą, kūrybiškumą, bendravimo bei bendradarbiavimo, darbo grupėje įgūdžius.

Technologijų ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta moksleiviams nuo 4 iki 19 m. turiningai užimti laisvalaikį, tenkinti saviraiškos poreikius, mokyti pagarbos kūrybai ir darbinei veiklai.
Programos aprašymas Programos dalyviai išmoks sukurti ir pasigaminti nesudėtingos konstrukcijos drabužius, aksesuarus, žaislus ir juos dekoruoti, panaudodami įvairias technikas ir technologijas (batika, shibori, šilko tapyba, aplikavimas ir kt.), plačiau susipažins su įvairiomis technikomis: veltinio, dekupažo, karpymo iš popieriaus, keramikos, „papjė mašė“, popieriaus plastikos, skrebo ir kt. Programa įgyvendinama per praktinę veiklą kuriant ir gaminant įvairaus sudėtingumo meninius ar buitinius dirbinius. Programos dalyviai išmoks dirbti savarankiškai ir komandoje, padidės savivertė, savo darbus galės ir gebės eksponuoti parodose, pristatyti konkursuose ir renginiuose

Muzikinio ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programos dalyviai 4-19 vaikai ir jaunimas.
Programos aprašymas Programa skirta vaikams ir jaunimui, norintiems dalyvauti muzikinėje veikloje, ieškantiems savirealizacijos dainuojant, muzikuojant, kuriant, dalyvaujant kultūriniame šalies gyvenime, ketinantiems gilinti žinias ir gebėjimus šioje srityje, siekiantiems įgyti lyderystės įgūdžių koncertinės veiklos organizavime.

Pilietinio ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta 4-19 metų vaikams ir jaunimui.
Programos aprašymas Tenkinti mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, supažindinant ir įtraukiant į literatūrinę, kraštotyrinę, kūrybinę veiklą.

Saugaus eismo ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta 7-14 metų vaikams ir jaunimui.
Programos aprašymas Programa skiriama formuoti mokinių saugaus elgesio gatvėse ir keliuose įgūdžius, ruošti mokinius dviračių vairuotojais, tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, lavinant gebėjimą kritiškai mąstyti ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje, besikeičiančioje eismo aplinkoje, ugdyti mokinių saugaus eismo kompetencijas. Programos dalyviai: pagilins esamas ir įgis naujų žinių apie saugų eismą; suvoks eismo aplinką ir joje egzistuojančią tvarką, eismo aplinkoje kylančias grėsmes, eismo įvykių priežastis ir pasekmes; gebės taikyti žinomus saugaus eismo modelius ir juos tobulinti atsižvelgiant į besikeičiančią eismo aplinką; kūrybiškai spręs su eismo saugumu susijusias problemas.

Medijų ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta 11-16 metų vaikams ir jaunimui.
Programos aprašymas Programos paskirtis – ugdyti vaikų ir jaunimo gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias  kompetencijas. Suteikti būtiniausias teorines ir praktines žinias apie žurnalistiką, medijas, ugdyti gebėjimus veiksmingiau spręsti savo  problemas, formuoti konkretų gebėjimą veikti. Mokyti  drąsiai reikšti mintis, konstruktyviai mąstyti, skiepijant vertybines nuostatas. Programos dalyviai įgis: medijų ir informacinio raštingumo įgūdžių, mokysis gauti, vertinti, atrinkti ir etiškai bei atsakingai naudoti reikalingą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių, tokių, kaip žiniasklaida, socialinės medijos ir kt.; bendravimo kultūros, kalbos kultūros pagrindų.

Teatrinio ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta 4-19 metų mokiniams.
Programos aprašymas Tenkinti mokinių užimtumą per teatrinę raišką. Teatro programa suteiks mokiniams galimybių mokytis apie teatrą, per teatrą ir dėl teatro meno, įgyti pagrindinių apibendrintų žinių, gebėjimų, nuostatų, t.y. kompetencijų, kurios galėtų būti pritaikomos daugelyje socialinio kultūrinio gyvenimo sričių ir būti tobulinamos tęsiant mokymąsi toliau.

Choreografijos ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta 4-19 metų vaikams ir jaunimui.
Programos aprašymas Programa skirta vaikams ir jaunimui tenkinti prigimtinį poreikį judėti, atskleisti ir plėtoti kūrybines galias, ugdant meninę ir estetinę kompetenciją, suteikiant dorinės brandos pradmenis, per šokį padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės ir visuomenės gyvenimą. Programa orientuota į ugdytinio turiningą laisvalaikio praleidimą, siekiant, kad šokiai vaikui, paaugliui, jaunuoliui taptu mėgstamu užsiėmimu, galimybe ne tik išmokti šokti, bet ir atsipalaiduoti, pailsėti nuo rūpesčių ir kasdieninės rutinos, bei gerai praleisti laiką smagioje bendraminčių kompanijoje.

Sportinio ugdymo programa

Reikalavimai programos dalyviams Programa skirta 4-19 metų vaikams ir jaunimui.
Programos aprašymas Tenkinti vaikų ir jaunimo grožio supratimo, kultūros, individualumo poreikius. Sudaryti galimybę atskleisti kūrybinius, sugebėjimus ir prigimties menines galias, atskleidžiant gabumus ir formuojant praktinius įgūdžius. Programos tikslas – propaguoti sportinius šokius kaip aktyvaus laisvalaikio praleidimo formą, stiprinančią fizinį pasirengimą, sveikatą ir ugdančią dvasinę darną, sveiką gyvenseną. Programa siekiama: ugdyti vaikų asmenines, fizines, komunikavimo, socialines ir kitas kompetencijas, įtraukiant juos į aktyvią šokių veiklą ir plėtojant prigimtinius gebėjimus; skatinti mokinių norą realizuoti save per šokį; ugdyti ištvermingumą, valią, ryžtingumą, atsakingumą ir kitas savybes, labai svarbias individualiam asmenybės vystymuisi.

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS:
CHOREOGRAFIJOS UGDYMO PROGRAMOS
Baleto ir gimnastikos studija „Linksmosios pėdutės“ 
mokytoja Daina Svirskytė
Choreografinio ugdymo programa
   
Šiuolaikinių šokių kolektyvas „Asorti“
mokytoja Vilma Račkauskienė
Choreografinio ugdymo programa
   
SPORTINIO UGDYMO PROGRAMOS  
Sportinių šokių kolektyvas „Šiaulių volta“
mokytoja Birutė Malinauskienė 
Sportinio ugdymo programa
   
Sportinių šokių klubas „Svingas“
mokytojas Valdas Bytautas 
Sportinio ugdymo programa
   
MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS
Muzikos studija „En-den-du“
mokytoja Stanislava Rusevičienė
Muzikinio ugdymo programa
   
Muzikos studijos „En-den-du
mokytoja Laura Dudnikienė
Muzikinio ugdymo programa
   
Ansamblis „Natos“
mokytoja Virginija Puronienė
Muzikinio ugdymo programa
   
Vaikų pop grupė „Lollipop“
mokytoja Eglė Lebedienė
Muzikinio ugdymo programa
   
Pop grupė „Poco a poco“
mokytojas Ramūnas Mikalauskas
Muzikinio ugdymo programa
   
Gitaros ir dainavimo studija
mokytoja Justina Šiupinytė
Muzikinio ugdymo programa
   
Gitaros ir dainavimo studija
mokytojas Simas Aleknavičius
Muzikinio ugdymo programa
   
Vokalinis-instrumentinis ansamblis
„Mozaika“

mokytoja Vilma Valiukienė
Muzikinio ugdymo programa
   
Vokalo studija „Muzika kitaip“

mokytoja Virginija Bagdonavičiūtė

Muzikinio ugdymo programa
   
TEATRINIO UGDYMO PROGRAMOS
Vaikų ir jaunimo teatro studija
„Kompanija šauni“

mokytoja Dalė Dargienė
Teatrinio ugdymo programa
   
Vaikų ir jaunimo teatro studija
„Kompanija šauni“

mokytojas Virginijus Dargis
Teatrinio ugdymo programa
   
Mados ir teatro studija „Mūza“ 
mokytoja Laura Pikelienė
Teatrinio ugdymo programa
   
Mados ir teatro studija „Mūza“ (dailės – dizaino grupė)
mokytoja Daiva Rozgaitė – Udrienė
Teatrinio ugdymo programa
   
Teatro studija „Neribotai“
mokytoja Orinta Jazdauskaitė-Juozapaitė
Teatrinio ugdymo programa
   
DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ UGDYMO PROGRAMOS
Dailiųjų amatų būrelis
mokytoja Akvilina Čėsnienė
Technologijų ugdymo programa
   
Taikomosios dailės  būrelis
mokytoja Laima Andruškevičienė
Dailės ir technologijų ugdymo programa
   
Dailės studija
mokytoja Jolita Udrienė
Dailės ugdymo programa
   
Dailės būrelis
mokytoja Daiva Dominauskienė
Dailės ugdymo programa
   
Kūrybiškumo ugdymo studija „Deko“
mokytoja Daiva Dominauskienė
Technologijų ugdymo programa
   
Kūrybinės raiškos studija „Skrydis“
mokytoja Jūratė Gricienė
Dailės ugdymo programa
   
Kulinarijos-konditerijos būrelis „Smagu su
smaguriuku“
mokytoja Rasa Smagurauskienė
Technologijų ugdymo programa
   
PILIETINIO UGDYMO PROGRAMOS
Kūrybinės raiškos studija „Skrydis“
mokytoja Jūratė Gricienė
Pilietinio ugdymo programa
   
MEDIJŲ UGDYMO PROGRAMA  
Jaunųjų žurnalistų būrelis
mokytoja Sigita Statkienė
Medijų ugdymo programa
   
SAUGAUS EISMO UGDYMO PROGRAMA  
Jaunųjų dviratininkų būrelis
mokytoja Solveiga Bugienė
Saugaus eismo ugdymo programa
   

 

 

Informacija atnaujinta — 2020-09-05
Scroll To Top