Šiaulių menų mokykla

Kiekvienas atras savo talentą…

Dailės – dizaino studija

Mokytoja – Vilma Ptašinskienė

APLANKYKITE MUS FACEBOOK PASKYROJE – ČIA.

Dailės – dizaino dalykas apima mokinių kūrybinį darbą su įvairiomis medžiagomis, klasikinėmis ir šiuolaikinėmis technikomis, tradicinėmis ir naujomis priemonėmis, naujų daiktų, objektų, meno kūrinių kūrimą, jų analizę ir interpretaciją.

Tikslai:

Sudaryti palankias sąlygas realizuoti savo gabumus;
Suteikti dailės ir dizaino suvokimo pagrindus;
Ugdyti fantaziją, emocionalumą, kolektyviškumo jausmą, dirbant grupelėje, tačiau išliekant individualiu kūrėju;
Lavinti gebėjimą vizualiai reikšti mintis, emocijas įvairiomis priemonėmis, jas derinti tarpusavyje;
Skatinti norą kurti, ieškoti naujų vaizdavimo būdų.
Mokomės:

Kurti trimatį vaizdą dvimatėje plokštumoje;
Per įvairias raiškos priemones perteikti savo kūrybines idėjas;
Įvairių dailės technikų galimybes;
Kurti maketus, tyrinėsime formos ir medžiagos santykį.
Palyginti dailės žanrus, ieškosime dailės kūrinių artimiausioje aplinkoje;
Įžvelgti spalvų, linijų, erdvinių formų, ritmo įvairovę ir jų darną gamtoje, daiktinėje aplinkoje;
Pagrįsti savo nuomonę vertinant draugų darbus.

Dalyvausime įvairiuose meniniuose projektuose, parodose, bendrausime su bendraamžiais, organizuosime išvykas.

Mokinių amžius nuo 7 iki 17 metų. 

 

Informacija atnaujinta — 2020-08-26
Scroll To Top